تیتراتور پتانسیومتری تمام اتوماتیک

تیتراتور پتانسیومتری تمام اتوماتیک

تماس بگیرید
تیتراتور پتانسیومتری تمام اتوماتیک
افزودن به سبد خرید

تیتراتور پتانسیومتری تمام اتوماتیک

تماس بگیرید تومان
افزودن به سبد خرید

تیتراسیون یکی از روشهای مهم و کاربری برای آنالیز مواد شیمیایی است که که امروزه کاربرد گسترده ای در آزمایشگاه ها پیدا کرده است. تیتراتور خودکار دستگاهی است که فرآیند تیتراسیون را بصورت خودکار و بسیار دقیق انجام دهد. این فرآیندهای می تواند شامل تیتراسیونهای اسیدی بازی - کمپلکسومتری و پتانسیومتری و سایر فرآیندهای رایج باشد. این فرآیندها بصورت زیر می باشند:
حجم ثابت met
پتانسیل ثابت det
تنظیم پتانسیل set

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر