نمونه بردار خودکار (اتوسمپلر)

نمونه بردار خودکار (اتوسمپلر)

تماس بگیرید
اغلب اوقات عامل محدود کننده دقت در آنالیزهای مواد، مربوط به تکرارپذیری تزریق نمونه است. برای پرهیز از اشتباه در تزریق در تعداد بالای نمونه ها و نیز خودکار کردن فرآیند تزریق نمونه از این دستگاه استفاده...
افزودن به سبد خرید

نمونه بردار خودکار (اتوسمپلر)

تماس بگیرید تومان
افزودن به سبد خرید

اغلب اوقات عامل محدود کننده دقت در آنالیزهای مواد، مربوط به تکرارپذیری تزریق نمونه است. برای پرهیز از اشتباه در تزریق در تعداد بالای نمونه ها و نیز خودکار کردن فرآیند تزریق نمونه از این دستگاه استفاده می شود. با استفاده از این دستگاه می توان تا 120 ظرف نمونه را مورد تزریق و نمونه برداری قرار داد
.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر