• 2
  • فروردین
  • 0
ساخت پمپ پریستالتیک صنعتی

ساخت پمپ پریستالتیک صنعتی

شرکت توسعه فناوری های نوین نانو مقیاس (توس نانو)توانست با توان علمی و تحقیقاتی بالا پمپ پریستالتیک صنعتی را با دبی ۱۲ لیتر بر دقیقه تولید کند و این دستگاه کاربردی در صنعت را جز سبد کالایی خود کند.