• 27
  • آذر
  • 0
آغاز هشتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

آغاز هشتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

شرکت توسعه و فناوری های نوین نانو مقیاس (توس نانو) با تمام توان خود در این نمایشگاه مجازی حضور فعال دارد.
جهت ثبت سفارش خود میتوانید با مراجه به صفحه اختصاصی   شرکت توسعه فناوری های نوین نانومقیاس  در سایت مخصوص نمایشگاه ایران ساخت سفارشات خود را ثبت فرمایید.