• 23
  • دی
  • 0
دستگاه BET&BJH

دستگاه BET&BJH

تیم تحقیقیاتی شرکت توسعه فناوری های نوین یا به اختصار توس نانو با استفاده از منابع محدود توانسته دست به ساخت یک نوع دیگر از دستگاه های اندازه گیری سطح ویژه و توزیع حفرات را ساخته و به شما همراهان عزیز ارائه دهد 🙂

به امید اضافه کردن علاقه به کار خود همراهان همیشگی 😉