چهارشنبه بیست و پنجم دی 1398 

شرکت توسعه فناوری های نوین نانو مقیاس (غرابادیان) در بیستمین نمایشگاه پژوهش و فناوری بازار از دستگاه اندازه گیری سطح ویژه BET&BJH در غرفه معاونت ریاست جمهوری رونمایی کرد