کسب عنوان شرکت برگزیده دانش‌بنیان استان خراسان توسط شرکت توسعه فناوری های نوین مستقر در پارک علم و فناوری خراسان

کسب عنوان برترین شرکت دانش بنیان خراسان

کسب عنوان شرکت برگزیده دانش‌بنیان استان خراسان توسط یکی از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان​

🔹طی مراسم ویژه، با حضور استاندار خراسان رضوی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان، سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد و تعدادی از مسئولان استان و پژوهشگران برتر استانی در دانشگاه فردوسی مشهد از شرکت توس نانو به عنوان برترین شرکت دانش بنیان استان خراسان رضوی تقدیر شد.

کسب عنوان شرکت برگزیده دانش‌بنیان استان خراسان توسط یکی از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان​